8.9

Fargo (2014-)

در سال ۲۰۰۶، یک رهگذر به اسم “لورنه مالوو” وارد شهر کوچکی در “مینسوتا” شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه “لستر نیگارد” را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد.